Találkozás, kapcsolat, közösség

anselm alulrol ind lelkiseg  

         Anselm Grün OSB, Meinrad Dufner OSB
ALULRÓL INDULÓ LELKISÉG

Kiadó: Bencés Kiadó és Terjesztő Kft, Pannonhalma, 1998
3.e pont 104.o Az alulról induló lelkiség és a közösség.
Ha közösségünket a róla felállított eszményképhez hasonlítgatjuk, nem tudjuk megtalálni a továbbfejlődés lehetőségét. Közösségünk kirekesztett / elégedetlen tagjai mindig tükröt tartanak a közösség felé. Ha a közösség nem akar ebbe a tükörbe nézni, szeretettel fordulni feléje, akkor hazugságokra épül. Csak akkor tud közösségünk fejlődni, ha szemmel tartjuk gyengeségeinket, és merünk szembenézi velük, foglalkozni velük.

benko testv szolg   Benkő Antal SJ, Szentmártoni Mihály SJ
TESTVÉREINK SZOLGÁLATÁBAN
A pasztorálpszichológiáról mindenkinek

Kiadó: Újember Kiadó

crabb kapcsolodas   Crabb, Lawrence
KAPCSOLÓDÁS
Szemléletváltás a lelkigondozásban

Kiadó: Harmat Kiadó, Budapest 2005
A keresztény közösség ősi szerepe a kapcsolódás, az emberi kapcsolatokkal való gyógyítás. Az erkölcsi tanácsok és a múlt feltárása helyett az együttlét, a másik életében való aktív részesedés valódi kiutat jelent a belső káoszból.
Tovább...

griffin egyuttlet   Griffin, Em
EGYÜTT-LÉT
Mitől jó egy csoport?

Harmat Kiadó 2003. Budapest

Különböző motívációink közösséghez való csatlakozásunkban. Egy jól működő csoport eszköz a személyiség kibontakozásában.
Tovább...

hezser pasztori pszich   Hézser Gábor dr.
A PÁSZTORI PSZICHOLÓGIA GYAKORLATI KÉZIKÖNYVE

Kiadó: Református zsinati iroda sajtóosztálya, Budapest 1991

Harmadik fejezet / II. - A csoport fogalma és a csoport dinamikája 94-115.o

jalics testv hite   Jálics Ferenc SJ
TESTVÉREINK HITE

Kiadó: Korda Kiadó, 1995

Vezérfonal, gyakorlati útmutató közösségek, lelkipásztorok számára emberi kapcsolataink fejlesztésére. Az Üdvözítőbe vetett hit felébresztéséhez az emberi kommunikáció gördülékenysége szükséges

john zarandok isten   John testvér
ZARÁNDOK ISTEN

Kiadó: Agape 

Biblikus tanulmány a hit zarándokútjáról az Ószövetségben

lohfink milyennek akarta   Lohfink, Gerhard
MILYENNEK AKARTA JÉZUS A KÖZÖSSÉGET?

Kiadó: Egyházfórum 4 , Luzern, 1990

A jézusi közösség elméleti ismérvei az evangéliumok alapján.
Tovább...

tomka uj evang   Tomka Ferenc
ÚJ EVANGELIZÁCIÓ
Egyházunk helyzete és feladatai az ezredfordulón

Kiadó: Szent István Társulat, Budapest 1999

III. Plébánia - Mi a plébánia, Lelkipásztori tervezés a plébánián, Hogyan jön létre a közösség, A plébánia az egyházmegyében

vanier kozosseg   Vanier, Jean
A KÖZÖSSÉG
A megbocsátás és az ünnep helye

Kiadó: Vigilia, Budapest 1995

A keresztény hit társadalmi dimenziója

A közösséghez tartozás nem pusztán passzió, kellemes időtöltés, hanem életünk lényegi része, amelyen az sem változtat, hogy ez néha szenvedéssel jár.

embertars   EMBERTÁRS
Ökumenikus lelki gondozói és mentálhigiénés folyóirat

Kiadó: Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány 2005, Budapest

Plébániai közösségfejlesztő program, közösségépítés és diakónia a gyakorlatban, lelkigondozás a közösségben, tanyagondnok, befogadó falu program, közösségépítés Miskolcon.

keresztenyseg kozosseg   KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÖSSÉG
Tanulmányok a kisközösségekről

Teológiai kiskönyvtár

cseppek tengerben   CSEPPEK A TENGERBEN
Társadalmi kihívások - keresztény közösségek válaszai

Kiadó: SOTE Mentálhigiéné Intézet, Károli G. Ref. Egyetem, Sapientia SZ. HTF, 2006 Budapest 

Keresztény közösségi válaszok a jelenkori magyar társadalom legégetőbb szükségleteire, hiányaira. Példaértékű, már megvalósult egyházi kezdeményezések bemutatása ilyen fókuszokkal: ifjúság, család, szociális terület, kórházi lelki gondozás, közösségépítés, segítők segítése.

 

 

Háló Közösségi és Kulturális Központ - S4 | Cím: 1052 Budapest, Semmelweis u. 4. | Telefon: +36 20 351 5375 | E-mail: iroda&halo.hu | Beszámolók